May Ne Zaman Kullanılır?

May ne zaman kullanılır, bu kelime İngilizce dilbilgisi kurallarında birçok farklı amaçla kullanılan bir kelimedir. En yaygın kullanımları şunlardır:

1. Gelecek Zamanı Oluşturma

 • May, “might” ve “could” kelimelerinin aksine, gelecekte olası bir eylemi veya durumu ifade etmek için kullanılır. “Might” ve “could” ise olasılığın daha düşük olduğunu gösterir.

Örnekler

 • I may go to the cinema tonight. (Bu akşam sinemaya gidebilirim.)
 • She may not be able to come to the party. (Partiye gelemeyebilir.)
 • The train may be delayed. (Tren gecikebilir.)

2. İzin Alma ve İstekte Bulunma

 • May, nazik bir şekilde izin istemek veya bir şey rica etmek için kullanılır.

Örnekler

 • May I use your phone? (Telefonunuzu kullanabilir miyim?)
 • May we come in? ( içeri girebilir miyiz?)
 • Could you please open the door? (Kapıyı açabilir misin?)
May Ne Zaman Kullanılır
xnedir.com

3. Olasılık Belirtme

 • May, bir eylemin veya durumun gerçekleşme olasılığını ifade etmek için kullanılır.

Örnekler:

 • It may rain tomorrow. (Yarın yağmur yağabilir.)
 • There may be a traffic jam on the highway. (Otoyolda trafik sıkışıklığı olabilir.)
 • He may be home by now. (Şu ana kadar eve gelmiş olabilir.)

4. Arzu veya Dilek Belirtme

 • May, bir şeyin olmasını dilemek veya arzulamak için kullanılır.

Örnekler:

 • May you have a good day! (İyi günler!)
 • May all your dreams come true! (Tüm hayalleriniz gerçek olsun!)
 • I wish I may see you again soon. (Umarım sizi yakında tekrar görürüm.)

5. Geçmişte Olası Bir Olayı Anlatma

 • May, geçmişte gerçekleşme olasılığı olan bir olayı anlatmak için kullanılır.

Örnek:

 • He may have forgotten about our meeting. (Toplantımızı unutmuş olabilir.)

May Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • May, resmi olmayan durumlarda kullanılır. Resmi durumlarda “could” veya “might” kullanılmalıdır.
 • May, bir şeye izin verip vermediğinizi sormak için kullanılmaz. Bu durumda “can” veya “could” kullanılmalıdır.
 • May, bir şeyin olmasını isteyip istemediğinizi sormak için kullanılmaz. Bu durumda “would like to” veya “want to” kullanılmalıdır.

May ile İlgili Önemli Noktalar:

 • May, olumlu cümlelerde kullanılır. Olumsuz cümlelerde “may not” kullanılır.
 • May, “might” ve “could” kelimelerine göre daha kesin bir olasılık ifade eder.
 • May, “shall” kelimesinin yerine de kullanılabilir.

Örnekler:

 • You may not be able to leave work early. (İşten erken çıkamıyor olabilirsin.)
 • He might come to the party after all. (Belki de partiye gelir.)
 • They could be lost. (Kaybolmuş olabilirler.)
 • You shall not pass! (Geçemezsin!)
 • You may not pass! (Geçemeyebilirsin!)

May ile İlgili İfadeler:

 • May I? (İzin verir misiniz?)
 • May we? (İzin verir misiniz?)
 • May it be? (Mümkün mü?)
 • May I be of assistance? (Yardımcı olabilir miyim?)
 • May the best one win! (En iyisi kazansın!)

May ne zaman kullanılır detaylıca açıklamaya çalıştık. Sorunuz varsa lütfen yorum yapın.

Yorum yapın