Have Ne Zaman Kullanılır?

Have ne zaman kullanılır, bu kelime İngilizce dilbilgisinde birçok farklı amaçla kullanılan bir fiildir. En yaygın kullanımları şunlardır:

1. Sahip Olmak

 • Have, bir şeye sahip olmak veya bir şeyi kontrol etmek anlamına gelir.

Örnekler:

 • I have a car. (Bir arabam var.)
 • Do you have a pen? (Yanınızda kalem var mı?)
 • She has a lot of money. (Çok parası var.)

Have Ne Zaman Kullanılır

2. Yapmak veya Gerçekleştirmek

 • Have, bir eylemi veya durumu gerçekleştirmek anlamına gelir.

Örnekler:

 • I have to go to the store. (Mağazaya gitmem gerekiyor.)
 • We had a great time at the party. (Partide çok eğlendik.)
 • He has never been to Paris. (Hiç Paris’e gitmedi.)

3. Deneyimlemek veya Hissetmek

 • Have, bir duyguyu, hissi veya deneyimi yaşamak anlamına gelir.

Örnekler:

 • I am having a headache. (Başım ağrıyor.)
 • She is having a lot of fun. (Çok eğleniyor.)
 • They are having a difficult time. (Zor zamanlar geçiriyorlar.)

4. Yardımcı Fiil Olarak Kullanım

 • Have, başka bir fiilin zamanını veya kipini belirtmek için yardımcı fiil olarak kullanılabilir.

Örnekler:

 • I have eaten breakfast. (Kahvaltı yaptım.)
 • She has been working for two years. (İki yıldır çalışıyor.)
 • They have not seen the movie yet. (Filmi henüz görmediler.)

5. İfade Oluşturma

 • Have, “have got” ve “have had” gibi birçok farklı ifade oluşturmak için kullanılabilir.

Örnekler:

 • I have got a new job. (Yeni bir işim var.)
 • She has had enough. (Artık yeter.)
 • They have got to go. (Gitmek zorundalar.)

Have Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Have, hem olumlu hem de olumsuz cümlelerde kullanılabilir.
 • Have, üçüncü tekil şahıs için “has” şeklinde çekilir.
 • Have, geçmiş zaman için “had” şeklinde çekilir.
 • Have, yardımcı fiil olarak kullanıldığında “have” şeklinde çekilir.

Have ile İlgili Önemli Noktalar

 • Have, en yaygın kullanılan İngilizce fiillerden biridir.
 • Have, birçok farklı anlamı ve kullanımı olan çok yönlü bir fiildir.
 • Have, doğru şekilde kullanmak için fiilin çekimlerine ve bağlamına dikkat etmek önemlidir.

Have ile İlgili İfadeler

 • Have a nice day! (İyi günler!)
 • Have a good time! (Eğlen!)
 • Have you ever been to…? (Hiç …’ye gittin mi?)
 • I have to do something about this. (Bu konuda bir şey yapmam gerekiyor.)
 • I have no idea what to do. (Ne yapacağımı bilmiyorum.)

Yorum yapın