Kuran’da Geçen Kız İsimleri Nedir

Kuran’da geçen kız isimleri , İslam dininde çocuklara verilen isimlerin özenle seçilmesi gerektiği konusunda öğütler vardır. Bunun en önemli nedeni de ahirette insanların isimlerine göre çağrılacak olmasıdır. Haliyle bu durum anne ve babalar üzerinde büyük bir sorumluluktur.

Özellikle de ilk defa anne-baba olacaklar için bu konu çok önemlidir. Bu konuda İslamî isim arayışına giren ebeveynler için en önemli kaynak Kuran’da geçen kız isimleri ve Sahabe isimleridir.

Kuran’da geçen kız isimleri

Çocuklara Güzel İsim Seçmenin Önemi

Çocuklara konulan isimler sadece o çocuğu adlandırmakla kalmaz. Çocuğun gelecek hayatı ve ahiret hayatı için çok önemlidir. Her ismin bir anlamı ve bu anlamın da çocuk üzerinde çeşitli tesiri vardır. Bu sebeple bir Hadiste şöyle buyrulmuştur:

“Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel yapın.” Ebu Davud, Edeb 69

Bu sebepledir ki çocuklara güzel anlamı olan isimleri seçip koymalıdır. Özellikle kız çocukları daha hassas ve narin olmalarından ötürü kızlara isim seçerken daha çok özen göstermelidir.

Kuran’da Geçen Kız İsimleri

Çocuklara iyi bir ebeveyn olmanın ilk yolu onlara güzel ve hayırlı isimler koymaktır. Daha sonrasında ise bu seçilen isminde yardımıyla çocuğun karakteri gelişmeye başlayacaktır. Bu noktada çocuğa seçilen ismin kökeni ve geldiği yer çok büyük önem taşımaktadır. Çocuklara seçilebilecek en güzel isimler için bakılması gereken yer elbette ki Kuran’da geçen isimler ve sahabe isimleri olacaktır.

 • Aden – Cennet bahçesi
 • Asel – Cennetteki bal ırmağı
 • Berra – Hayırsever, bereket, bolluk getiren
 • Ebrar – Hayır sahipleri, iyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar
 • Ecre – Allah’ın hediyesi
 • Eslem – Allah’a teslim olan, günahsız ve çok değerli kimse
 • Feriha – Ferah, rahat, sevinçli
 • Hacer – Taş, kaya, İsmail Peygamber (asm)’in annesinin adı
 • Hüda – Doğru yol gösteren, hidayet eden, Allah’ın isimlerinden
 • İkra – Oku
 • Kevser – Cennetteki havuzun adı, Kur’an-ı Kerim’in bir suresi, maddi ve manevi çokluk, kalabalık
 • Kübra – En büyük, çok büyük olan, Hz. Peygamber (sav)’in ilk zevcesinin ismi Haticetü’l Kübra
 • Lina – Yumuşak hurma ağacı
 • Melike – Kadın hükümdar, melik
 • Mukaddes – Kutsal, mübarek.
 • Müberra -Temize çıkmış, aklanmış.
 • Ravza – Cennetten bir bahçe, çimeni, ağacı bol olan yer
 • Sara – Halis, katkısız, temiz
 • Şura – Konsey, meclis, kurul
 • Yezra – Çoğalma, yayılma
 • Yüsra – Kolaylık
 • Zehra – Yüzü pek beyaz ve parlak olan kimse, Hz Fatıma’nın (ra) lakabı

Doğru İsim Nasıl Seçilir

Çocuklarımıza verdiğimiz isimler, onların kimliklerini ve kişiliklerini şekillendirmede önemli bir rol oynar. İsimler, bir bireyin hayatı boyunca taşıyacağı bir etikettir ve onunla ilişkilendirilen anlamlar ve çağrışımlar, onun benlik algısını etkileyebilir. Bu nedenle, çocuklara doğru isim seçmek büyük bir öneme sahiptir.

İsimlerin Anlamı ve Etkisi

İsimler, birçok kültürde derin anlamlara sahiptir. İsimler, dilimize, kültürümüze ve toplumumuzun değerlerine bağlı olarak farklı anlamlar taşıyabilir. Bir isim, bir kişinin kökenini, ailesini ve hatta inançlarını yansıtabilir. Bu nedenle, çocuğa verilen isim, ailesinin kimliğini ve değerlerini yansıtmalıdır.

Ayrıca, bir ismin çağrışımları ve popülerliği de önemlidir. Bazı isimler pozitif ve güçlü çağrışımlar yaparken, bazıları olumsuz veya zayıf çağrışımlar yapabilir. Çocuğunuzun ismi, onun benlik algısını ve özgüvenini etkileyebilir. Bu nedenle, olumlu ve anlamlı bir isim seçmek, çocuğunuzun kendine olan inancını güçlendirebilir.

İsimlerin Toplumsal Algısı

İsimler, toplumda bir algı oluşturabilir. İsimler, insanların zihinlerinde belirli bir imaj yaratır ve kişinin toplumda nasıl algılandığını etkiler. Örneğin, bazı isimler daha profesyonel bir imaj yaratırken, bazıları daha sıradan veya popüler bir imaj yaratabilir. Çocuğunuza verdiğiniz isim, onun gelecekteki iş hayatı veya sosyal ilişkileri üzerinde etkili olabilir. Bu nedenle, çocuğunuzun ismini seçerken, toplumsal algıyı da göz önünde bulundurmanız önemlidir.

Kültürel ve Dil Uyumu

Çocuğunuza verilen isim, ailenizin kültürel ve dil bağlamına uyumlu olmalıdır. İsim, ailenizin kökenini ve kültürel kimliğini yansıtmalıdır. Ayrıca, çocuğunuzun ismi, ailenizin ana diline uygun bir şekilde telaffuz edilebilmelidir. Bu, çocuğunuzun aidiyet duygusunu güçlendirecek ve kültürel bağlarını koruyacaktır. Kuran’da geçen kız isimleri sizlere isim seçme konusunda yardımcı olacaktır. 

Faydalanılan kaynaklar:

 1.  Diyanet

Yorum yapın