Korku ve Kaygı İçin Esmaül Hüsna

Korku ve Kaygı İçin Esmaül Hüsna hayatımızda zaman zaman korku ve kaygı gibi duygularla karşılaştığımızda bizim için önemli  bir dayanaktır. Bu duygular, sınav stresi, iş kaygısı, sağlık problemleri veya travmatik deneyimler gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Bu tür durumlarda, manevi desteğe yönelmek ve Allah’ın isimlerinin şifalı gücünden faydalanmak iç huzura ve güvene ulaşmak için önemli bir adım olabilir.

Esmaül Hüsna’nın Gücü

Esmaül Hüsna, Allah’ın 99 ismidir ve her birinin kendine özgü anlamı ve fazileti vardır. Bu isimleri zikretmek, Allah’a sığınmak ve ondan yardım istemek anlamına gelir. Aynı zamanda, zihnimizi olumsuz düşüncelerden arındırır ve kalbimize huzur verir.

Korku ve Kaygı İçin Esmaül Hüsna Faydaları

 • Ya Allah: Allah, her şeyin yaratıcısı ve koruyucusudur. Bu ismi zikretmek, Allah’ın kudretine ve merhametine güven duymamızı sağlar.
 • Ya Rahman: Allah, sonsuz rahmet sahibidir. Bu ismi zikretmek, Allah’ın affına ve şefkatine sığınmamızı sağlar.
 • Ya Rahim: Allah, her şeye merhamet edendir. Bu ismi zikretmek, Allah’ın merhametinin her an üzerimizde olduğunu hatırlamamızı sağlar.
 • Ya Selam: Allah, esenlik ve barış kaynağıdır. Bu ismi zikretmek, iç huzura ve sükûnete kavuşmamızı sağlar.
 • Ya Mukaddim: Allah, her şeyi dilediği gibi yapan ve takdir edendir. Bu ismi zikretmek, her şeyin Allah’ın kontrolünde olduğunu ve her şeyin hayırlı bir sonuca varacağını bilmemizi sağlar.
 • Ya Muahhir: Allah, dilediğini geciktiren ve erteleyendir. Bu ismi zikretmek, sabırlı olmamızı ve her şeyin Allah’ın takdirine göre olacağını bilmemizi sağlar.
 • Ya Hafız: Allah, her şeyi koruyan ve kollayandır. Bu ismi zikretmek, Allah’ın her zaman bizimle olduğunu ve bizi her türlü tehlikeden koruduğunu bilmemizi sağlar.
 • Ya Kayyum: Allah, her şeyin varlığını sürdüren ve ayakta tutandır. Bu ismi zikretmek, Allah’a olan güvenimizi ve tevekkülümüzü artırır.

Zikir Yapmanın Faydaları

 • Zihinsel ve duygusal rahatlama sağlar.
 • Stresi ve kaygıyı azaltır.
 • Odaklanma ve konsantrasyonu artırır.
 • Uyku kalitesini iyileştirir.
 • Olumlu düşünmeyi teşvik eder.
 • Maneviyat duygusunu güçlendirir.

Zikir Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Abdestli olmak.
 • Sessiz ve sakin bir ortamda olmak.
 • Anlamını düşünerek zikretmek.
 • Düzenli olarak zikretmeye devam etmek.

Allah’ın 99 İsmi (Esmaül Hüsna)

Bir çok fazileti olan Allah (C.C.)’ın 99 ismi Esmaül Hüsna

No İsmi Anlamı Fazileti
1 Er-Rahman Rahmet eden, esirgeyen Rahmet ve mağfiret dilenmek için kullanılır.
2 Er-Rahim Çok merhametli Hastaların şifası için kullanılır.
3 El-Melik Mülkün sahibi, hükümran Güç ve kuvvet kazanmak için kullanılır.
4 El-Kuddüs Kutsal, her türlü ayıptan münezzeh Günahlardan korunmak için kullanılır.
5 Es-Selam Esenlik, barış veren Korku ve endişeden kurtulmak için kullanılır.
6 El-Mü’min Güven veren, inanan İman ve tevekkül duygusunu artırmak için kullanılır.
7 El-Müheymin Koruyucu, gözetleyici Eşya ve malların korunması için kullanılır.
8 El-Aziz İzzet sahibi, güçlü Zorlukları aşmak için kullanılır.
9 El-Cebbâr Cebreden, kahreden Düşmanlara karşı galip gelmek için kullanılır.
10 El-Mütekebbir Kibirli, büyüklük taslayan Allah’ın büyüklüğünü ve kudretini tefekkür etmek için kullanılır.
11 El-Hâlık Yaratıcı Yaratılışın mükemmelliğini düşünmek için kullanılır.
12 El-Bârî Var eden, yoktan varlık meydana getiren Allah’ın kudretini ve azametini tefekkür etmek için kullanılır.
13 El-Musavvir Şekil ve suret veren Sanat ve estetik duygusunu geliştirmek için kullanılır.
14 El-Gaffâr Günahları örten, affeden Günahlardan af dilemek için kullanılır.
15 El-Kahhâr Kahreden, üstün gelen Zorlukları aşmak ve düşmanlara karşı galip gelmek için kullanılır.
16 El-Vehhâb Bol bol ihsan eden Rızık ve bereket için kullanılır.
17 Er-Rezzâk Rızık veren Rızkın artması için kullanılır.
18 El-Fettâh Açan, çözen Sorunların çözümü için kullanılır.
19 El-Alîm Her şeyi bilen Bilgi ve hikmet kazanmak için kullanılır.
20 El-Kâbıd Daraltan, kısan Cimrilikten kurtulmak için kullanılır.
21 El-Bâsıt Genişleten, açan Bolluk ve bereket için kullanılır.
22 El-Hâfıd Alçaltan, zillet veren Kibirden kurtulmak için kullanılır.
23 Er-Râfî Yükselten, izzet veren İzzet ve şeref kazanmak için kullanılır.
24 El-Muiz İzzet veren, şereflendiren Allah’ın rızasını kazanmak için kullanılır.
25 El-Muzil Zillet veren, alçaltan Günahlardan korunmak için kullanılır.
26 Es-Semî İşit
27 El-Basîr Gören Allah’ın her şeyi görüp bildiğini hatırlamak için kullanılır.
28 El-Hakem Hükümran, adil Adalet duygusunu geliştirmek için kullanılır.
29 El-Adl Adil Adil davranmak için kullanılır.
30 El-Latîf Lütfeden, ihsanda bulunan Allah’ın lütfunu ve ihsanını niyaz etmek için kullanılır.
31 El-Habîr Her şeyden haberdar Allah’ın her şeyden haberdar olduğunu hatırlamak için kullanılır.
32 El-Halîm Yumuşak huylu, hilm sahibi Sabırlı olmak için kullanılır.
33 El-Kerîm Kerem sahibi, cömert Cömert olmak için kullanılır.
34 Er-Rakiyb Gözetleyen, gözeten Allah’ın her an bizi gözetlediğini hatırlamak için kullanılır.
35 El-Mucib Duaları kabul eden Duaların kabulü için kullanılır.
36 El-Vâsi Geniş rahmet sahibi Allah’ın rahmetinin genişliğini düşünmek için kullanılır.
37 El-Hakîm Hikmet sahibi Her şeyin bir hikmeti olduğunu düşünmek için kullanılır.
38 El-Vedûd Seven, sevilen Allah’ı sevmek ve sevilmek için kullanılır.
39 El-Mejid Şanlı, yüce Allah’ın yüceliğini ve azametini tefekkür etmek için kullanılır.
40 El-Bâ’is Öldüren ve dirilten Allah’ın kudretini ve azametini tefekkür etmek için kullanılır.
41 Eş-Şehîd Her şeye şahit olan Allah’ın her şeye şahit olduğunu hatırlamak için kullanılır.
42 El-Hak Gerçek, doğru Doğru sözlü olmak için kullanılır.
43 El-Vekîl Vekil, işleri yoluna koyan Allah’a tevekkül etmek için kullanılır.
44 El-Kaviyy Güçlü, kuvvetli Güç ve kuvvet kazanmak için kullanılır.
45 El-Metîn Sağlam, metanet sahibi Metanetli olmak için kullanılır.
46 El-Veliyy Dost, yardımcı Allah’ın dostu ve yardımcısı olmak için kullanılır.
47 El-Hamîd Hamd edilmeye layık Allah’a hamd ve şükretmek için kullanılır.
48 El-Muhsî Her şeyi sayan, bilen Allah’ın her şeyi bildiğini hatırlamak için kullanılır.
49 El-Mubdi’ Başlatan, yoktan var eden Allah’ın yaratıcı kudretini tefekkür etmek için kullanılır.
50 El-Mu’îd İade eden, geri getiren Allah’ın her şeyi geri getirebileceğini hatırlamak için kullanılır.
51 El-Muhyî Hayat veren Allah’ın hayat veren kudretini tefekkür etmek için kullanılır.
52 El-Mümît Öldüren Allah’ın her şeye gücü yettiğini hatırlamak için kullanılır.
53 El-Hayy Diri, ebedî olan Allah’ın ebedî olduğunu ve her şeye hayat verdiğini düşünmek için kullanılır.
54 El-Kayyûm Her şeyin varlığını sürdüren Allah’a tevekkül etmek için kullanılır.
55 El-Vâcid Varlığını ispat eden Allah’ın varlığını ispat eden delilleri düşünmek için kullanılır.
56 El-Mâcid Yüce, ulvi Allah’ın yüceliğini ve azametini tefekkür etmek için kullanılır.
57 El-Vâhid Tek, bir olan Allah’ın tek olduğunu ve eşinin olmadığını hatırlamak için kullanılır.
58 Es-Samed Her şeyin ona muhtaç olduğu Allah’a tevekkül etmek için kullanılır.
59 El-Kâdir Her şeye gücü yeten Allah’ın kudretini ve azametini tefekkür etmek için kullanılır.
60 El-Kadîr Takdir eden, hüküm koyan Allah’ın her şeyi takdir ettiğini hatırlamak için kullanılır.
61 El-Mukaddim Öne geçiren Allah’ın dilediğini öne geçirdiğini hatırlamak için kullanılır.
62 El-Muahhir Geri bırakan Allah’ın dilediğini geri bıraktığını hatırlamak için kullanılır.
63 El-Evvel İlk, başlangıç Allah’ın her şeyden önce olduğunu hatırlamak için kullanılır.
64 El-Âhir Son, baki Allah’ın her şeyden sonra var olacağını hatırlamak için kullanılır.
65 El-Bâtın Gizli, bilinmeyen Allah’ın bazı sıfatlarının gizli olduğunu hatırlamak için kullanılır.
66 Ez-Zâhir Açık, belli Allah’ın bazı sıfatlarının açık olduğunu hatırlamak için kullanılır.
67 El-Vâlî Her şeye hakim olan Allah’ın her şeye hakim olduğunu hatırlamak için kullanılır.
68 El-Müteâlî Yüce, ulvi Allah’ın yüceliğini ve azametini tefekkür etmek için kullanılır.
69 El-Barr İyilik eden, ihsanda bulunan Allah’ın iyilik ve ihsanda bulunduğunu hatırlamak için kullanılır.
70 Et-Tawwâb Tevbeleri kabul eden Allah’ın tevbeleri kabul ettiğini hatırlamak için kullanılır.
71 El-Muntaqim İntikam alan Allah’ın zalimlere intikam alacağını hatırlamak için kullanılır.
72 El-Afûv Affedici Allah’ın affedici olduğunu hatırlamak için kullanılır.
73 Er-Raûf Şefkatli, merhametli Allah’ın şefkat ve merhametinin sonsuz olduğunu düşünmek için kullanılır.
74 Mâlik-ül-Mülk Mülkün sahibi Allah’ın her şeyin sahibi olduğunu hatırlamak için kullanılır.
75 El-Celîl Celal sahibi, yüce Allah’ın yüceliğini ve azametini tefekkür etmek için kullanılır.
76 El-Kerîm Kerem sahibi, cömert Allah’ın kerem ve ihsanını niyaz etmek için kullanılır.
77 El-Muksit Adil Allah’ın her zaman adil davrandığını hatırlamak için kullanılır.
78 El-Câmi’ Her şeyi toplayan Allah’ın her şeyi toplayacağını hatırlamak için kullanılır.
79 El-Ganiyy Zengin, ihtiyaçsız Allah’ın her şeye muhtaç olduğunu hatırlamak için kullanılır.
80 El-Muğnî Zengin eden Allah’ın dilediğini zengin ettiğini hatırlamak için kullanılır.
81 El-Mâni’ Engelleyen Allah’ın dilediğini engellediğini hatırlamak için kullanılır.
82 Ed-Dârr Zarar veren Allah’ın dilediğine zarar verebileceğini hatırlamak için kullanılır.
83 En-Nâfi’ Fayda veren Allah’ın dilediğine fayda verdiğini hatırlamak için kullanılır.
84 En-Nûr Nur, aydınlık Allah’ın nur olduğunu ve her şeye ışık tuttuğunu hatırlamak için kullanılır.
85 El-Hâdî Hidayet veren Allah’ın dilediğini hidayet ettiğini hatırlamak için kullanılır.
86 El-Bedî’ Yaratıcı Allah’ın yaratıcı kudretini tefekkür etmek için kullanılır.
87 El-Bâkî Ebedî, ölümsüz Allah’ın ebedî olduğunu ve her şeyin yok olacağını hatırlamak için kullanılır.
88 El-Vâris Varis Allah’ın her şeyin varisi olduğunu hatırlamak için kullanılır.
89 Er-Raşîd Doğru yolu gösteren Allah’ın doğru yolu gösterdiğini hatırlamak için kullanılır.
90 Es-Sabûr Sabırlı Allah’ın sabırlı olduğunu ve kullarının da sabırlı olmasını istediğini hatırlamak için kullanılır.
91 El-Vedûd Seven, sevilen Allah’ı sevmek ve sevilmek için kullanılır.
92 El-Mejid Şanlı, yüce Allah’ın yüceliğini ve azametini tefekkür etmek için kullanılır.
93 El-Bâ’is Öldüren ve dirilten Allah’ın kudretini ve azametini tefekkür etmek için kullanılır.
94 Eş-Şehîd Her şeye şahit olan Allah’ın her şeye şahit olduğunu hatırlamak için kullanılır.
95 El-Hak Gerçek, doğru Doğru sözlü olmak için kullanılır.
96 El-Vekîl Vekil, işleri yoluna koyan Allah’a tevekkül etmek için kullanılır.
97 El-Kaviyy Güçlü, kuvvetli Güç ve kuvvet kazanmak için kullanılır.
98 El-Metîn Sağlam, metanet sahibi Metanetli olmak için kullanılır.
99 El-Veliyy Dost, yardımcı Allah’ın dostu ve yardımcısı olmak için kullanılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir