Twitter Kullanıcıları Dikkat! Reklam Verilmesi Yasaklandı: Bilgiler Tehlikede…

Popüler sosyal medya platformların başında gelen Twitter, Türkiye’deki taahhütlerini yerine getirmediği için bir takım yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Twitter (X), eğer yaptırımlara uymaz ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmezse bant genişliği daraltılacağı gündeme geldi. 

Dünyada 540 milyondan fazla kullanıcısı olan Twitter’ın Türkiye’de başı büyük derde girdi.

Twitter zaman zaman ülkelerle ya da bazı siyasetçilerle zorluklar yaşabiliyor. Sıra Türkiye’ye gelmiş gibi görünüyor. Sosyal ağ sağlayıcıların yasal yükümlülükleri, 4.5.2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un ek dördüncü maddesi ve Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esaslar ile düzenlenmiştir.

Mynet’ten Ufuk Dağ’ın haberine göre, Bu düzenlemeler ile sosyal ağ sağlayıcılara Türkiye’de temsilci belirleme ve bildirme, raporlama yapma, yasa dışı içerikle mücadele etme, çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma gibi yükümlülükler getirilmiştir.

Dünyada ve Türkiye’de çok sayıda kullanıcıya sahip X yani eski adıyla Twitter’a bu düzenlemelerin yürürlüğe girmesinden itibaren, yasal yükümlülüklerini yerine getirmemiştir. X kendisine belirtilen süre zarfında gerekli adımları atmayarak yasalara uyum göstermeme noktasında ısrarcı davranmaktadır. Yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle öncelikle 10 milyon TL ve ardından 30 milyon TL idari para cezası uygulanan X bu idari para cezalarının ödemesini gerçekleştirmediği gibi yeni düzenleme ile niteliği kuvvetlendirilen temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğü konusunda da direnç göstermektedir.

Bu kapsamda temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek veya tüzel kişilerin X üzerinde reklam vermesi yasaklanmıştır. Tüm bu yaptırımlara karşın (X) mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemeye devam etmektedir. Zira 5651 sayılı Kanun kapsamında tesis edilen Hakim kararlarına da uyum sağlamamakta; Hakimlikler tarafından tesis edilen kararların gereğini yerine getirmekte isteksiz davranmaktadır.

X’in Türkiye’deki kullanıcıların veri güvenliği ve ifade özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlüklerine yönelik taahhütleri sorgulanır hale geldi.

X’in uyum çabalarındaki tutarsızlıkları gidermesi ve 5651 Sayılı Kanun’a derhal uyum sağlaması gerekmekte olduğu vurgulanırken, yaptırımların bir sonraki aşaması sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde doksan oranına kadar daraltılacağına dikkat çekildi.

Yorum yapın