Karar Resmi Gazete’de: Cemevlerinin Elektirik Maliyetini Devlet Ödeyecek

Bu yayımlanan Resmi Gazete’de yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı Yönetmeliğine göre, artık cemevlerinin aydınlatma maliyetini bakanlık karşılayacak. Cemevlerinin içinde yer almasına rağmen ticari amaçlı kullanılan alanların elektrik maliyeti ise karşılanmayacak.

Alevilikteki ibadethane mekanlarından olan Cemevleriyle ilgili alınan yeni karar Resmi Gazete’de yer aldı.

Cemevlerinin aydınlatma giderleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ödenmesine karar verildi.

Yönetmeliğe göre, cemevinin, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından yapılan tespite göre aydınlatma giderlerinin ödenmesi için bulunduğu ildeki il kültür ve turizm müdürlüğüne yazılı talepte bulunması gerekecek.

Sayaç tefrik işlemlerinin kontrolünün cemevinin unsurları dikkate alınarak il müdürlüğünün teknik personeli tarafından yapılması zorunlu olacak. Aranan koşulların sağlandığı tespit edilen cemevlerinin aydınlatma giderinin fatura ibrazına bağlı olarak ödeneceği il müdürlüğünce cemevine bildirilecek. Aydınlatma gideri ödenen cemevleri, il müdürlüğü tarafından her yıl yerinde kontrol edilecek.

Yönetmelikte, ödeme yapılmayacak hallere de yer verildi. Buna göre, cemevi dışında kaldığı tespit edilen ticari amaçla kullanılan bölümlerin aydınlatma giderleri Bakanlık bütçesinden ödenmeyecek.

Ayrıca hükümlere uyulmaması halinde ödenmesi gereken faiz, gecikme faizi, gecikme zammı, kesme-bağlama bedeli gibi her türlü bedel abone tarafından ödenecek. Bu bedellerden Başkanlık sorumlu tutulamayacak

Yorum yapın