İş Akdine Son Verilmişti: Yargı, İş Yerinde Küfürlü Konuşan Erkeklere Küfürlü Yanıt Veren Kadını Haklı Buldu!

İzmir’de bir gıda pazarlama şirketinde müşteri yönetici olarak çalışan kadın, iş yerinde küfürlü konuştuğu gerekçesiyle işten çıkarıldı. İşe iade davası açan kadın, küfürlü konuşan erkek çalışma arkadaşına karşı haklı bulundu. 

İşte, detaylar…

AA’nın haberine göre, İzmir’de bir gıda firmasında müşteri yöneticisi olarak çalışan E.G., erkek mesai arkadaşlarının ‘küfürlü ifadelerinden ve cinsel içerikli şakalarından” rahatsız olduğunu belirtti. Fakat bu uyarı, mesai arkadaşlarını durdurmaya yetmedi.

İddiaya göre E.G., uyarıları karşısında ‘alışırsın, duymazdan gel’ şeklinde yanıtlar aldı. E.G’nin avukatı Ömer Çağdaş, müvekkilinin 9 ila 10 aylık bir süre zarfında sürekli küfürlü söylemlerin bulunduğu bir ortamda çalıştığını ifade etti.

Küfürlü şakaların arttığı iş yerinde tartışma büyüdü. Ve çalışma arkadaşlarıyla tartışan kadın, iş arkadaşı ve eşine küfretti. Olayın ardından savunması istenen E.G.’nin iş akdine son verildi.

Küfrettiği kabul edilen kadının iş akdine, ‘İş arkadaşınıza karşı saygı ve nezaket sınırlarını aşan küfürlü söylemlerde bulunduğunuz, bu davranışlarınızın ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı olduğu, güven ilişkisini derinden sarstığı, iş yerindeki çalışma barışını bozduğu, savunmanızda gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduğunuz kanaatine varılmıştır. Bu nedenle iş akdinizin devamı imkansız hale gelmiş olup iş sözleşmeniz İş Kanunu’nun 17. ve 18. maddeleri uyarınca ihbar tazminatınız ödenerek feshedilmiştir.’ gerekçesiyle son verildi.

Feshin geçersizliğini tespit eden kadın, işe iade talebi ile dava açtı!

İzmir 19. İş Mahkemesi tarafından incelenen dosyada ‘E.G’nin mesai arkadaşlarının küfürlü konuşmalara ilişkin şikayetlerine dair iş yeri yetkililerince adım atılmadığına’ kanaat getirildi.

Mahkeme işe iade talebini kabul etti: İş arkadaşlarının küfürlü ifadelerine ve şakalarına karşılık veren kadın haklı bulundu!

‘Normal şartlarda davacının kullandığını kabul ettiği küfürlü ifade, saygı ve nezaket sınırlarını aşan cinste ifade olup, geçerli fesih nedeni olabilecek ağırlıkta ise de davacının sürekli küfürlü ve argo konuşmalara maruz kalması, uyarı ve şikayetlerin de sonuçsuz kalması ve E.G’nin sarf ettiği ifade öncesinde de benzer şekilde ağır küfürlü ifadelerin kullanıldığı dikkate alınmalıdır. Davacının yaşanan olaylara tepki amacıyla küfürlü konuştuğu, erkek çalışanların söylemleri karşısında ifadelerinin tolere edilebilir düzeyde olduğu, bu nedenle fesih işleminin ölçülü olmadığı ve feshin son çare olması ilkelerine de aykırı davranıldığının kabulü gerekmiştir. Ayrıca çalışanlar arasında yaşanan bu olaylar üzerinde yapılan disiplin soruşturması neticesinde, sadece davacının iş akdinin feshedilmiş olması eşitlik ilkesine de aykırıdır.’

‘Eşitlik ilkesine aykırı’ bulunarak E.G.’nin işe iade talebinin kabul edildiği dosyanın, istinaf başvurusu da esastan reddedildi!

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi tarafından incelenen itiraflara da yanıt geldi. Buna göre, ‘Davacının feshe gerekçe yapılan eylemi ile iş yerinde çalışma barışının, iş yeri düzeninin bozulduğunun ispat edilememiş olması ve feshin ölçüsüz bulunması’ sebebiyle istinaf başvurusu esastan reddedildi.

Yorum yapın