Haricen Tahsil Ne Demek

Haricen tahsil, Türkçe dilinde “harici olarak eğitim almak” anlamına gelir. Haricen tahsil, bir kişinin resmi bir eğitim kurumuna kayıtlı olmadan, kendi çabalarıyla veya özel kurslara katılarak bilgi ve becerilerini geliştirmesini ifade eder.

Bu terim, genellikle formel eğitim sistemine dahil olmayan, ancak bireylerin kendi istekleri doğrultusunda kendilerini geliştirmek için aldıkları eğitimi ifade etmek için kullanılır. Haricen tahsil, öğrenme sürecini kendi hızında ve kendi ilgi alanlarına göre yönlendirmeyi sağlar.

Bu şekilde, bireyler istedikleri konularda derinlemesine bilgi edinebilir ve kendilerini mesleki veya kişisel olarak geliştirebilirler.

Yorum yapın