Does ne demek

Does ne demek, bu kelime, İngilizce dilinde “yapar” veya “eder” anlamına gelir. “Do” fiilinin üçüncü tekil şahıs hali olan “does”, genellikle üçüncü tekil şahıs zamiri olan “he”, “she” veya “it” ile kullanılır.

Örneğin, “He does his homework every day” cümlesinde “does”, “yapar” anlamında kullanılmıştır.

Bu kelime aynı zamanda soru cümlelerinde de kullanılır.

Örneğin, “Does she like coffee?” cümlesinde “does”, “yapar” anlamında kullanılmış ve soru cümlesinin başında yer almıştır.

“Do” ve “does” kelimeleri, İngilizce dilinde olumlu cümlelerde fiilin üçüncü tekil şahıs hali olarak kullanılırken, olumsuz cümlelerde “do not” veya “does not” şeklinde kullanılır. Örneğin, “He does not like vegetables” veya “She does not play the piano” gibi cümlelerde “does not”, “yapmaz” anlamında kullanılmıştır.

Yorum yapın